Delen:

Derde fase Schone Bronnen

Samen met Vewin, Unie van Waterschappen, LTO Nederland en de overheid participeert Nefyto in het project Schone Bronnen. Een succesvol project, met als doelstelling de belangen van schoon water en gewasbescherming goed samen te laten gaan.
In 2008 is het project de derde fase ingegaan. Voor het eerst staan nu emissieroutes centraal bij het verbeteren van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in plaats van specifieke stoffen. Veel aandacht wordt gegeven aan communicatie en het delen van kennis. Voor een voorbeeld klik hier.

Het project Schone Bronnen heeft een belangrijke plaats bij de uitvoering van de doelstellingen van het convenant duurzame gewasbescherming. Vanuit de knelpuntgerichte aanpak wordt niet milieuwinst geboekt en ontstaan nieuwe initiatieven voor de ontwikkeling van geïntegreerde gewasbescherming. Ook heeft het project invloed op de onderzoeksagenda van Wageningen UR en is vanuit het project een cursusonderdeel ontwikkeld ten behoeve van de spuitlicentie.
Nefyto is lid van de Stuurgroep Schone Bronnen. De Nefyto-deelnemers leveren een bijdrage aan de expert meetings.

Door het project Schone Bronnen zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, waaronder een vijftal films en een online database met communicatiematerialen.

Films

Ontwikkeling van de spuit en emissiebeperking

De rol van ICT-toepassingen

Emissiebeperking in de glastuinbouw

Het vullen van de veldspuit

Driftreducrende spuitdoppen in de fruitteelt
 


Online Database
  • Klik hier voor de online database