Delen:

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie is onderdeel van de oplossing

In de afgelopen periode is het belang van de land- en tuinbouw in Nederland en de positieve bijdrage aan de economie veelvuldig in het nieuws geweest. De plantaardige sector levert aan dit succes een grote bijdrage. Binnen de verschillende teeltsystemen is gewasbescherming een belangrijk instrument om enerzijds ziekten, plagen en onkruiden te beheersen en anderzijds een kwalitatief en kwantitatief goede oogst te realiseren.
 
Gewasbeschermingsmiddelen worden uitvoerig getest en beoordeeld op Europees en nationaal niveau alvorens ze op de markt worden gebracht. Zij worden voorzien van strikte gebruiksvoorschriften en kennis-intensieve productbegeleiding. Ondanks al deze waarborgen worden gewasbeschermingsmiddelen vaak gezien als onderdeel van het probleem.
 
Met onderstaande 10 punten wil Nefyto laten zien welke inspanningen worden gedaan voor de innovatie van gewasbeschermingsmiddelen en een veilige, duurzame toepassing daarvan. Voor de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland en voor de economie van ons land zullen gewasbeschermingsmiddelen daarom ook in de toekomst onderdeel van de oplossing zijn. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie zal zich daarvoor inzetten.
 
 1. Innovatie
  Nieuwe actieve stoffen; groene, biologische gewasbeschermingsmiddelen; nieuwe formuleringen; verbeterde verpakkingen.
 2. Geïntegreerde gewasbescherming
  Het combineren van preventie maatregelen, monitoring, chemie en biologie.
 3. Minder verspilling
  Gewasbeschermingsmiddelen zorgen voor een hogere productie en voorkomen dat land- en tuinbouwproducten verloren gaan. 
 4. 99% van het fruit en groente voldoet aan de residu-eisen
  De gewasbeschermingsmiddelenindustrie werkt samen met de ketenpartijen om te zorgen dat producten aan de wettelijke normen voldoen en de marktvraag naar minder residu met succes wordt vormgegeven.
 5. Minder emissie naar oppervlaktewater
  Stimulering van onderzoek en implementatie van emissiereducerende technieken, stimuleren van bufferzones en voorkomen erfemissie. 
 6. Bijdragen aan veiligheid toepassers, voorbijgangers en omwonenden
  De gewasbeschermingsmiddelenindustrie industrie vindt het van het grootste belang en spant zich in om er voor te zorgen dat haar producten veilig worden toegepast.
 7. Zorg voor bijen
  Samenwerken om oorzaken van wintersterfte bij bijen op te lossen. 
 8. Verduurzaming gebruik buiten de landbouw
  Middelen beschikbaar houden en green deals.
 9. Voorkomen resistentie
  Deskundigen van de industrie publiceren richtlijnen om resistentievorming tegen de middelen tegen te gaan. 
 10. Onverminderde inzet kleine toepassingen
  Onverminderde inspanningen om voor kleine toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen een toelating te verkrijgen.
 De volledige notitie kunt u hier downloaden.