Delen:

Gewasbescherming en omwonenden “Een goede buur is beter …”

Bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk om te:
  • Communiceren:
    Waar is bebouwing of scholen, wat zijn mogelijke blootstellingsroutes, welke zorgen leven er en zijn daarvoor praktische oplossingen?
  • Informeren:
    Wat zijn mogelijke risico’s bij het gebruik, alleen middelen toepassen op basis van goede landbouwpraktijken, emissie minimaliseren
  • Luisteren:
    Omwonenden informeren, afstemmen van het toepassingsmoment op het tijdstip dat omwonenden redelijkerwijs binnenshuis zijn, evalueren van de afspraken

Dit is de kern van de campagne van LTO Nederland, Cumela Nederland, Agrodis en Nefyto over gewasbescherming en omwonenden.

Nefyto benadrukt daarbij dat de wettelijke gebruiksvoorschriften bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden opgevolgd. Nefyto-deelnemers vragen in de bijeenkomsten met distributeurs en boeren en tuinder aandacht voor de campagne. 
 
Klik hier voor de flyer en de brochure.
 
Zie ook het artikel “Aandacht voor omwonenden – Communicatie speelt een belangrijke rol“ in Nefyto Bulletin 2013-3 (pagina 4).