Delen:

Afzetcijfers over 2013 beschikbaar

In 2013 was ten opzichte van 2012 sprake van een daling van 5% van de totale afzet van gewasbeschermingsmiddelen. Deze daling werd veroorzaakt door een verminderde afzet van herbiciden (10%), insecticiden en acariciden (7%) en fungiciden (7%). De afzet van “overige gewasbeschermingsmiddelen” steeg met 1% ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt bepaald door een mix van variabelen, waaronder de arealen van de diverse teelten, het voorkomen van ziekten, plagen en onkruiden, de mate waarin geïntegreerde gewasbescherming wordt en kan worden ingevuld, het beschikbare middelenpakket en de weersomstandigheden. De meest variabele factor in deze mix is het weer. Volgens het KNMI was dat in 2013 “vrij koud met relatief weinig neerslag en meer zon dan het langjarig gemiddelde.” De koude start van het seizoen leidde tot een trage gewasontwikkeling. Ook de ontwikkeling van ziekten- en plagen kwam hierdoor traag op gang.

Klik hier voor de data.