Delen:

Advies op maat bij bestrijding aaltjes

Nefyto-deelnemer DuPont brengt een nematicide (in granulaatvorm) op de markt voor de bestrijding van aaltjes in de aardappelteelt. Gebruikers van dit nematicide kunnen gratis gebruik maken van een nieuw adviesprogramma voor dosering en wijze van toepassing in de teelt van zetmeelaardappelen.
Er bestaat al langer een adviesprogramma voor de bestrijding van aaltjes in de aardappelteelt, maar het advies van dit programma is geënt op de aanwezigheid van één soort aaltje. Echter, een besmetting door aaltjes betreft doorgaans meerdere soorten. Met als gevolg dat een teler deels zelf een inschatting moet maken van dosering en wijze van toepassing.
HLB in Wijster heeft echter een programma ontwikkeld, waarmee een integraal advies kan worden gegenereerd bij een besmetting door meerdere soorten aaltjes. Dit stelde zij ter beschikking aan telers die bij HLB een grondmonster aanboden ter bepaling van de besmetting.
DuPont is nu met HLB overeengekomen dat alle gebruikers van het  DuPont-nematicide gratis gebruik mogen maken van HLB's adviesprogramma, ongeacht door welk laboratorium zij hun grondmonster laten analyseren. Deze service loopt via de distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen.
Zo kunnen telers ook bij een gecombineerde besmetting een geautomatiseerd advies krijgen over dosering en wijze van toepassing. Dat voorkomt dat telers 'voor de zekerheid' onnodig hoog doseren of bestrijdingen uitvoeren die niet nodig zijn.