Delen:

70.000 kg minder CO2 uitstoot

Nefyto-deelnemer Cerexagri heeft een productielocatie in Vondelingenplaat bij Rotterdam, waar gewasbescher- mingsmiddelen worden geproduceerd. Net als gelijksoortige bedrijven moet Cerexagri voor haar milieuvergunning een plan voor vervoersmanagement hebben.
In dat kader heeft Cerexagri het vervoer van grondstoffen nog eens goed onder de loep genomen. Zo is een idee ontstaan waarmee aanzienlijk op vrachtauto-kilometers bespaard kan worden. Het idee was om de concentratie van de grondstof mangaansulfaat aanzienlijk te verhogen, waardoor er minder volume van deze grondstof getransporteerd hoeft te worden.
Dit idee bleek technisch en economisch realiseerbaar. Met als resultaat een besparing van 100.000 vrachtauto-kilometers per jaar. Dat betekent 70 ton minder C02-uitstoot en uiteraard ook minder uitstoot van fijnstof (roet). En weer ietsje minder drukte op de wegen rond Rotterdam.