Organisatiestructuur


Bestuur en Dagelijks Bestuur

Nefyto kent een algemeen bestuur waarin alle ondernemingen zijn vertegenwoordigd die als gewoon deelnemer aan Nefyto zijn verbonden. Tevens nemen bedrijven die geassocieerd deelnemer van Nefyto zijn deel aan de algemeen bestuursvergaderingen.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de externe vertegenwoordiging en bestaat sinds januari 2017 uit:
 • Carlos Nijenhuis (voorzitter; Certis Europe)
 • Meerten Smit (BASF Nederland)
 • Damien Viollet (Bayer CropScience)
 • Han Rupert (ADAMA Northern Europe)
 • Jonathan Halstead (Syngenta Crop Protection)


Bureau

Nefyto wordt juridisch en beleidsmatig bijgestaan door Brabers Corporate Counsel in Den Haag; tevens is bij Brabers Association Management het secretariaat van Nefyto ondergebracht (zie: www.brabers.nl). Brabers zorgt ook voor de afstemming van standpunten van de verschillende bedrijven, de informatievoorziening en voor een belangrijk deel van de externe vertegenwoordiging.

Het Nefyto team bij Brabers is als volgt samengesteld:
 • Maritza van Assen (directeur)
 • Jo Ottenheim (secretaris)
 • Anne Marie Varenkamp (office manager)
 

Commissies, werkgroepen

Binnen Nefyto zijn de volgende vaste commissies en werkgroepen actief:
 • Landbouwcommissie
  Houdt zich bezig met de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwkundige aspecten van het middelengebruik.
 • Core Team
  Kerngroep van senior technische en registratiedeskundigen die ieder een subgroep van specialisten coördineren op het gebied van milieu, water, arbo, voedselveiligheid en landbouw(kundige deugdelijkheid)
 • Werkgroep Distributie-Aangelegenheden
  In deze werkgroep worden zaken met betrekking tot logistiek (zoals etikettering en opslag) besproken.
 • PGA-Groep; Public Governmental Affairs
  Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de uitwerking van het communicatiebeleid van Nefyto.