Nieuw


Nefyto Bulletin december 2016
In het nieuwste Nefyto Bulletin leest u over de presentatie van de Nefyto Visie en Ambitie met als titel: “Duurzaam en helder naar de toekomst”.
U vindt een artikel over ‘Precisielandbouw is de toekomst’, waarin wordt beschreven welke bijdrage precisielandbouw aan verduurzaming kan leveren.
En Nederland is voorloper in de zoektocht naar oplossingen voor kleine toepassingen.Nefyto verwelkomt transparantie over toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de biologische teelt

SKAL heeft een lijst gepubliceerd met toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de biologische teelt. Nefyto is verheugd met deze stap naar meer transparantie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de biologische sector.

lees meerDuurzaam en helder naar de toekomst

Nefyto presenteert haar visie en ambitie 'Duurzaam en helder naar de toekomst'.

Lees meer

Nefyto dialogen opmaat naar Nefyto Visie

Staatssecretaris-Van-Dam-en-Carlos-Nijenhuis-24-10-2016.jpgStaatssecretaris Martijn van Dam ontving op maandag 24 oktober 2016 de verslagen van de Nefyto dialogen uit handen van Nefyto voorzitter Carlos Nijenhuis. Nefyto heeft in de afgelopen periode dialoogsessies gehouden met verschillende groepen stakeholders en sprak achtereenvolgens met de ketenpartijen (van teler tot retailer), wetenschap, media en maatschappelijke organisaties. De dialoogsessies worden betrokken bij de opstelling van de Nefyto Visie die op 13 december a.s. zal worden gepresenteerd tijdens de Nefyto Jaarvergadering. De verslagen van de dialoogsessies vindt u hier.Nefyto Bulletin september 2016
In dit Nefyto Bulletin vindt u een artikel over de succesvolle Aardappeldemodag in augustus.
U leest over het voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoonverstorende stoffen. In een interview met Stefanie de Kool van SMK wordt ingegaan op de verduurzaming van de gangbare productie in de land- en tuinbouw.
 Reactie Nefyto op RIVM rapport "Bestrijdingsmiddelen in grondwater"
Uit een RIVM rapport dat deze week door de Minister van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer is gestuurd, blijkt dat in een aantal gevallen te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater zijn aangetroffen. Nefyto betreurt dit, want de industrie onderschrijft het standpunt dat bronnen voor drinkwater schoon behoren te zijn.

Lees meerReactie Nefyto op Open Brief NBV

De voorzitter van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging heeft zich in een Open brief tot Nefyto gericht naar aanleiding van de publicatie door Nefyto van de Fact Sheet “Het gaat goed met de Bijen”.
In een reactie die Nefyto op 19 juli jl. stuurde aan de NBV wordt geconstateerd dat er geen verschil van inzicht is tussen Nefyto en de NBV: het gaat beter met de honingbij maar de leefomstandigheden van bijen behoeven verbetering.Extra restricties middelengebruik onnodig en onwenselijk

Nefyto heeft kennisgenomen van het feit dat er afspraken worden gemaakt tussen enkele grote supermarkten en Greenpeace en Natuur & Milieu over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van aardappelen, groente en fruit in Nederland. Nefyto vindt extra restricties onnodig en onwenselijk.Inbreng Nefyto in publieke consultatie EU voorstel hormoonverstorende stoffen

Op 15 juni 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd op grond waarvan actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen worden gekwalificeerd als hormoonverstorend. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de lidstaten.
Op 28 juli 2016 heeft Nefyto in het kader van de publieke consultatie een reactie op dit EU voorstel ingediend.Analyse van eerste 500 Erfemissiescans: Verminderen emissie vanaf het erf vraagt nog steeds aandachtOp de Topps-themamiddag “Emissiebeperking in de Praktijk” gehouden op donderdag 14 juli is ook de analyse van de eerste 500 scans van de Erfemissiescan Gewasbescherming gepresenteerd. Uit de analyse blijkt dat meer dan 90 procent van de agrariĆ«rs die de vragenlijst invulden verantwoord omgaat met restvloeistof na een bespuiting. Ongeveer 60 procent verspreidt de vloeistof verdund over het perceel. Anderen nemen de restvloeistof mee naar het erf voor zuivering of hergebruik.
Het persbericht over de analyse van de Erfemissierscan uitgebracht door de Toolbox Emissiebeperking kunt u hier dowloaden.


Het gaat goed met de bijen

Het-gaat-goed-met-de-bijen.PNG

Bijen en de gezondheid van bijen houdt veel mensen bezig. Daarbij komt de relatie tussen de gezondheid van bijen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook regelmatig aan bod.
Nefyto heeft vandaag een fact sheet uitgebracht met als titel “Het gaat goed met de bijen”.
 Nefyto Bulletin juni 2016
In het nieuwste Nefyto Bulletin wordt ingegaan op gebiedsgerichte handhaving door waterschappen en vindt u een interview met Prof. Zadoks over plantenziekten en hun invloed op de geschiedenis.
En hoe staan we er voor na 25 jaar EU harmonisatie van het toelatingsbeleid?
 Persbericht: Teleurstelling over EU voorstel criteria hormoonverstorende stoffen
Op 15 juni heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor criteria voor hormoonverstorende stoffen voor gewasbeschermingsmiddelen en biocioden. Na 6 jaar werk heeft de Commissie toch gekozen voor de WHO/ IPCS criteria, die ruim tien jaar geleden zijn ontwikkeld. Deze criteria vormen een goed startpunt, maar zijn op zichzelf niet geschikt als regelgeving. De industrie is teleurgesteld over deze uitkomst.
 Persbericht: Nieuwe campagne Greenpeace levert geen positieve bijdrage
Vandaag is Greenpeace weer een campagne gestart tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze keer heeft Greenpeace het gemunt op de supermarkten en proberen ze burgers en consumenten tegen een drietal supermarkten op te zetten. Opnieuw is de bij als symbool van de campagne opgevoerd.Nefyto bulletin 2016 - 1
In Nefyto bulletin 2016-1 vindt u een artikel over risk en hazard: twee verschillende begrippen die essentieel zijn om te onderscheiden. Verder een interview met Mark Montforts van het RIVM over het onderzoek naar blootstelling van omwonenden. Ook is een uitgebreid artikel opgenomen over emissiereductieplannen voor betere waterkwaliteit.
 Persbericht: Gemeenten en bedrijven betalen de rekening voor verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw
Vandaag heeft staatssecretaris Dijksma het besluit gepubliceerd waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen met ingang van 31 maart 2016 niet meer is toegestaan. Gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven krijgen te maken met hogere kosten voor onkruidbestrijding. Niet-chemische methoden voor de bestrijding zijn duurder, minder effectief en zorgen voor extra CO2 en fijnstof. Omdat het onkruid minder effectief bestreden kan worden, zal ook het straatbeeld veranderen. Daarnaast vreest Nefyto voor een forse toename van het gebruik van illegale en dus risicovolle middelen.

Nefyto - Dutch Crop Protection Association - behartigt belangen van bedrijven die
chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. 


 


Klik op het logo

 


 

 


 

Nefyto Intranet